• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

Het zijn en blijven barre corona tijden. Pas als de vaccinatie curve de infectiecurve zal snijden, komt er zicht op de deur naar een normaal virusarm bestaan. Helaas is de vaccinatiecurve lineair en vooralsnog traag, terwijl de infectiecurve elke moment exponentieel kan gaan.

U zal ook al gemerkt hebben dat er in de pandemie massaal is overgeschakeld op digitale kanalen. Zowel digitaal werken als online leren zitten in de lift. En dat is prima. Maar er steken mythes de kop op. Mythes als zou dat digitale werken en leren even effectief en goedkoper zijn dan het normale werken en leren.

Mathieu Weggeman en ondergetekende hebben deze mythevorming onder het vergrootglas gelegd. Onze bevindingen kan u lezen in volgend artikel.

We nodigen u uit om het door te nemen, te gebruiken, desgewenst te delen en ons uw mening over dit thema te laten kennen.

Veel leesplezier,
Mathieu & Louis

(Klik op onderstaande afbeelding om PDF te openen)

Translate »

Login to your Account