• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

Ik heb een dubbele achtergrond.

Ik ben klinisch psycholoog met een hele brede waaier aan therapeutische opleidingen, gaande van Systemische familietherapie over Ericksoniaanse hypnotherapie tot alle mogelijke richtingen in de oplossingsgerichte benadering.

Daarnaast ben ik bedrijfseconoom.

Deze dubbele achtergrond weerspiegelt zich ook in de diversiteit van het werk en de projecten waarmee ik me bezig mag houden.

 

Mijn ene wereld..

Al vele jaren, sedert ik met mijn toenmalig team eerst Steve de Shazer, en kort daarna Insoo Kim Berg naar Europa heb gehaald (1987), geef ik opleiding in de oplossingsgerichte benadering, en dit in binnen- en buitenland. Ik gebruik het oplossingsgerichte denken en werken in de meest diverse settings binnen de gezondheidszorg. Dit gaat van werken met kinderen tot interventies in de ouderenzorg, van ambulant werken over begeleid wonen tot residentiële zorg, van individuele begeleiding over koppels,families en sociale netwerken tot teambegeleiding, van bijzondere jeugdzorg tot zorginstellingen voor mentaal gehandicapten, van praktijkondersteuners voor de huisarts tot werken met arbeidsmobiliteitadviseurs en loopbaanadviseurs,etc.

Het onderwijs draagt mijn speciale interesse omdat de medewerkers in dat veld zulke grote maatschappelijke impact hebben. Ik werk vaak met bovenschoolse samenwerkingsverbanden, directeuren en beleidsmakers, IB en AB-ers, onderwijsadvies- en begeleiding diensten. In maart 2009 heb ik, samen met Dick van Dijk, mijn handboek Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs gepubliceerd. In zijn tweede druk is dit handboek letterlijk hét toonaangevende boek over de oplossingsgerichte toepassing in het onderwijs geworden.
(zie www.oplossingsgerichtwerkeninhetonderwijs.nl).

 

Mijn andere wereld..

Verder ben ik CEO van het Integrative Management Institute bvba, een bedrijfsadvieskantoor dat gespecialiseerd is het werken met familiebedrijven en in strategisch veranderprojecten voor (multi)nationale bedrijven. In dit kader treed ik op als coach en bedrijfsconsultant in de meest diverse bedrijfsomgevingen met de meest diverse uitdagingen.

Ik ben medewerker van het Instituut voor het Familiebedrijf (zie www.familiebedrijf.be), was gasthoogleraar in de familiebedrijfspsychologie aan de HUB te Brussel en werd in 2007 verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van het Family Firm Institute, USA (zie www.ffi.org). Binnen het FFI is me uitdrukkelijk gevraagd om de oplossingsgerichte benadering te introduceren in de wereldwijde opleidingsactiviteiten van FFI.

 

Doorheen beide werelden loopt de rode draad
van mijn versie van oplossingsgericht denken en werken.

U kan HIER mijn volledig CV downloaden!

Per ardua ad astra

Louis Cauffman

Registered Coach NOBCO

Translate »

Login to your Account