BUSINESS COACHING

Prof. Dr. Mathieu Weggeman (Nederland)

Woensdag 13 mei 2020 – Rotterdam

Prof. Dr. Mathieu Weggeman deelt zijn ervaring en expertise in het duurzaam oplossen van managementvraagstukken in een oplossingsgerichte stijl.

Programma:

 • Welkom, priming & focus, waar gaat het vandaag over?
 • Kern: Collectieve Ambitie + Differentiatie = Succes.
 • De Oplossingsgerichte formule-P:
 • ‘Gedoe’ vervangen door ‘doen wat werkt’: Plan, Do, Trust
 • Continueringsoefening: wat werkt altijd in leidinggeven?
 • Optimale balans tussen leiderschap, coaching en management.
 • 80% wil maar al te graag, 20% kan niet meer: wat doe je hiermee in je bedrijf?
 • Differentieren in de manier waarop je met medewerkers omgaat is dé kunst
 • De Life Cycle van de professional
 • Best Practices inzake bureaucratie-beteugeling en eigengereidheidsbevordering
 • Schoonheid in professioneel handelen: je koopt je vrijheid door te excelleren

Deze dag combineert uitleg over wetenschappelijke onderbouwde management en coaching knowhow met ervaringsleren en persoonlijke oefeningen met 1 doel: hoe als professional beter leiding te geven aan onszelf én andere professionals.

Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman,  Hoogleraar Organisatiekunde (i.h.b. innovatiemanagement) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Praktisch:

Waar: Zadkine, Benthemplein 15, 3032 CC Rotterdam.

Ontvangst: 09h15, start 09h30. Einde 17h00. (WIFI gratis)

Vrije lunch van 12h30 tot 13h30: op eigen houtje in centrum Rotterdam. Buitenkans: aangezien de Mastercourse doorgaat in een hotelschool, kan de deelnemer ter plekke –desgewenst- lekker lunchen voor een klein prijsje..

Investering: 475 euro voor workshop op 13 mei 2020


KMO Portefeuille

De opleidingen van het SOLT.e.a.m hebben een erkenning voor de kmo-portefeuille. Via de vernieuwde kmo-portefeuille – een laagdrempelige en interactieve webtoepassing – van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen Vlaamse kmo’s subsidies bekomen voor de ondersteuning in hun professionalisering. (Meer informatie)

Om deel te nemen volgt u
de volgende makkelijke procedure:

 • u vult navolgende gegevenslijst in 

  Persoonlijke gegevens:

  Achternaam *

  Voornaam *

  Adres *

  Woonplaats *

  Postcode privé *

  Telefoon privé *

  E-mail privé *

  Werkadres:

  Naam *

  Straat *

  Plaats *

  Postcode werk *

  Telefoon werk *

  E-mail werk *

  Gelieve aan te duiden waar de rekening dient te worden ingediend: *: PrivéOrganisatie

  Naam verantwoordelijke indien nodig:

  Uw gegevens zijn enkel voor intern gebruik. Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door het Solteam.

 • U krijgt per kerende een factuur.
 • NA betaling bent u definitief ingeschreven en ontvangt u per mail een formele uitnodiging met uw toegangsbewijs
 • Dit toegangsbewijs geeft u af op de ochtend van de workshop

Oplossingsgerichte groeten,
Louis Cauffman

Voor verdere vragen i.v.m. deze workshop

greetje@louiscauffman.com

Translate »

Login to your Account