• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

Toepassingsdomeinen ‘Oplossingsgericht werken’

  • Oplossingsgerichte psychotherapie is het oorspronkelijke vakdomein en van daaruit zijn toepassingen in alle mogelijke denkbare werkcontexten gegroeid.
  • Oplossingsgericht denken en werken in de geestelijk gezondheidszorg in al zijn denkbare vormen, kent een grote vlucht. Logisch want de outcome is sneller en beter. Een voorbeeld uit de velen: Louis is met een klantorganisatie uit de verslavingszorg een interventie aan het opzetten die een drastisch verlaging van de no-shows beoogt. De resultaten van de pilot ogen uitermate veelbelovend. In een later stadium delen we graag de outcome van de interventie met iedereen.
  • Oplossingsgerichte Coaching: Met enige fierheid mogen we stellen dat Louis Cauffman wereldwijd de allereerste was die een boek publiceerde met als toepassingsdomein Coaching, en dat al in 2001. Volgens Steve de Shazer zaliger was het Louis die Insoo introduceerde in de wereld van coaching toen ze in 2001 samen een druk bezochte workshop gaven voor de AAMFT in Washington onder de titel: ‘From couch to coach: how to escape managed (s)care?’ .
  • Oplossingsgericht werken in het onderwijs: zie ons boek dat we samen met Dick van Dijk hebben geschreven ‘Handboek oplossingsgericht  werken in het onderwijs’ BOOM 2011 2de druk.
  • Oplossingsgericht  denken en werken in het familiebedrijf is een werkdomein dat Louis zeer nauw aan het hart ligt en hij bereid dan ook een publicatie voor over zijn 25plus jaren ervaring in het werken met familiebedrijven.
  • Oplossingsgerichte mediation in twee zinnen: 1. Zoek naar wat er gemeenschappelijk is bij alle betrokkenen in het conflict en vertrek van daar en 2. De definitie van een compromis is precies dat niemand volledig zijn eigen zin krijgt en een oplossingsgerichte mediator helpt partijen daar zelf achter te komen.
  • Oplossingsgerichte HRM, zoals loopbaanbegeleiding, arbeidsmobiliteit maar ook re-integratie begeleiding, kent een grote boost als het oplossingsgericht denken en werken er als turbo aan toegevoegd wordt. Resultaatsgerichtheid waar mens en bedrijf sneller blijvend beter van worden is in tijden van crisis een must.
  • Oplossingsgerichte praktijkondersteuning voor de huisarts, de zogenaamde POH-ers, brengen een enorme verlichting mee van de druk op de dure 2de lijn gezondheidzorg.

 

spacer_lt

Net omdat oplossingsgericht zulke een procesmatige manier van denken en werken is, kan je het in feite overal aan toe voegen. Elke werkdomein kan een oplossingsgericht smaakversterker gebruiken!

Louis voegt de oplossingsgerichte booster dan ook toe aan al zijn activiteiten.


Raadpleeg volgende links:

Oplossingsgerichte Kernbegrippen

De Theorie

Translate »

Login to your Account