• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

Theorie ‘Oplossingsgericht werken’

De Basisregels!!!:

– Als iets (nog) goed (genoeg) werkt, herstel het dan niet.
– Als iets goed (genoeg) werkt, doe er gewoon mee verder en/of doe er méér van.
– Als iets niet (langer) (goed genoeg) werkt, stop er dan meer, leer ervan en doe iets anders.
– Als iets goed (genoeg) werkt, leer het van iemand anders en/of bied het een ander aan.

Hoe liever niet: Oplossingsgericht simplisme?

Nog al te vaak wordt OGW gereduceerd tot technieken die we graag de Bende van Vier noemen:

  1. hoe meer complimenten hoe beter.
  2. in elk gesprek schaalvragen en de mirakelvraag/wondervraag .
  3. je hoeft enkel te zoeken naar uitzonderingen op het probleem.
  4. elke mens is expert van zijn eigen leven.

Als je oplossinggericht denken en werken inkookt tot deze vier technieken, dan hoef je er niet verwonderd over te zijn, dat veel mensen –cliënten én studenten én collega’s- afhaken. Terecht!

Hoe liever wel? Oplossingsgericht +.

Het mensbeeld achter OGW+ gaat ervan uit dat ieder mens(elijk systeem) ten allen tijde krachtbronnen (resources) ter beschikking heeft, hoe moeilijk en uitzichtloos de situatie ook moge zijn. Door erkenning te geven aan de inspanningen en moeilijkheden, verhogen we de kans dat de cliënt zich begrepen voelt en daardoor slaat de motor van verandering aan, namelijk de werkrelatie. In het contact co-creëren we gezamenlijk met onze gesprekspartner een andere mogelijke realiteit en we maken de volgende uitspraak tastbaar: hoop is voor onze geest wat zuurstof is voor onze longen.

Het vertrekpunt zijn onze drie mandaten van leider (richtinggevend) , begeleider  (ontwikkelend) en beheerder (sturend) waardoor we soepel in spelen op hetgeen op dat moment vereist als we de ander willen helpen zijn doelen te bereiken.

Definitie van oplossingsgericht werken

Merkwaardig genoeg stoten we hier op een paradox: daar waar OGW+ vooral gericht op het bouwen van oplossingen en het wegblijven uit probleemanalyses, is het makkelijker te zeggen wat oplossingsgericht denken en werken niet is dan accuraat en niet-reductionistisch maar toch simpel definiëren wat het wel is.

Wat het niet is: problem-solving of probleem-oplossend werken,  ‘dat doe ik al!”, inhoudelijk en/of technische oplossingen aanreiken als vakinhoudelijk expert, nooit advies geven, een volstrekt neutraal klantbord zijn, etc.

Wat het wel is:  OGW+ is oplossingen bouwen zodat de cliënt zijn doelen kan bereiken door zijn eigen krachtbronnen (terug) aan te wenden. De begeleider is daarbij de vroedvrouw die de cliënt helpt van zijn of haar eigen mogelijkheden te bevallen.

UITDAGING: Wie voelt zich geroepen om de ultieme definitie van de procesmatige epistemologie die in OGW+ verborgen zit, te definiëren?  Stuur uw reactie in!

Reactie

Reactie(s):

Oplossingsgericht werken is gericht op het constructief verder ontwikkelen van de potentie die in ieder van ons aanwezig is door gezamenlijk de aandacht te richten op de uitgesproken ontwikkelingswens van een of meer van de deelnemers; door deze wens te bevragen, onderzoeken en door antwoorden met elkaar te verbinden krijgt de oplossing die in de wensvraag besloten ligt, ruimte om zich te manifesteren.

 

Natascha Janssen, @communiceervanuitjehart.nl

Louis voegt daaraan toe: de krachtbronnen van alle betrokkenen zijn hierbij de brandstof in de motor van groei.

Oplossingsgerichte basisformules:

  1. een probleem wordt gedefinieerd als een al of niet uitgesproken wens tot verandering die –mits de juiste bevraging- de cliënt kan helpen vertalen in een uitdaging. Met andere woorden: hoe meer problemen, hoe beter.formuleP
  1. D=R x C: hoe minder complimenten, hoe groter de impact tenminste als je complimenten geeft op die Resources die de cliënt kan gebruiken om zijn/haar Doel te bereiken. Met ander woorden: minder is méér.DRC2

Is oplossingsgericht werken een Evidence-Based Model?

JA.

De cijfers?

120 studies, 23 RCT’s (Randomized Control Trials)tonen effectiviteit waarvan 12 RCT’s meer effect tonen dan de bestaande behandelingen. 36 van de 45 vergelijkende studies tonen beduidend hogere effect voor oplossingsgericht werken. op n=5.000 cases, tonen effectiviteitstudies een succes ratio van boven de 60 % met een gemiddelde van 3-6 sessies.  2 meta-analytische overzichtstudies over totaal van 43 onderzoeken tonen, in vergelijking met de klassieke benaderingen, dat OGW de beste resultaten boekt op vlak van ‘personal behaviour change’.

Voor details verwijzen we naar onze SOL T.E.A.M medewerker Dr. Alasdair McDonald in zijn boek ‘Solution Focused Therapy: theory, research and practice’ SAGE 2011, 2cond edition.

Lees ook onze blog hierover.

LEES BLOG

Bekijk ook:

Oplossingsgerichte Kernbegrippen

Translate »

Login to your Account