• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

Oorsprong ‘Oplossingsgericht werken’

Oplossingsgericht denken en werken werd in het begin van de tachtiger jaren ontwikkeld door Steve de Shazer en zijn echtgenote Insoo Kim Berg.

oorsprong oplossingsgericht werken steve de shazer_insoo kim berg

Samen met de andere leden van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee borduurden ze voort op het invloedrijke werk van Milton H. Erickson. Hun interesse ging vooral naar kortdurende interventies met beklijvende resultaten en met een minimaal getheoretiseer.

oorsprong oplossingsgericht werken insoo kim berg_louis-cauffman

Louis Cauffman heeft –samen met zijn toenmalige collega’s Isebaert en Lefevere- als een van de eersten Steve en Insoo naar Europa uitgenodigd in de late jaren tachtig. Tot aan hun onverwachte dood in respectievelijk 2005 en 2007, heeft Louis Cauffman zeer intensief en persoonlijk met Steve en Insoo samengewerkt.

Translate »

Login to your Account