• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

De realiteit is complex en daarom is het beter
die realiteit niet nodeloos te compliceren.

Helaas wordt het oplossingsgerichte model te vaak gereduceerd wordt tot technieken als schaalvragen en de wondervraag. Lapidaire slagzinnen (o.a. ‘de cliënt is expert van zijn eigen leven, luisteren met een lege geest, hoe meer complimenten hoe beter,..) verschralen de oplossingsgerichte epistemologie tot in het absurde.

Vandaar dat we de SolutionCube© hebben ontworpen waarmee de complexiteit van ons werk en leven gecombineerd wordt met de eeuwenoude filosofische richtlijn van Occam: ‘entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem’. In hedendaags Nederlands: Simpel werkt het best.

De zes zijden van de SolutionCube© zijn intrinsiek aan elkaar verbonden invalshoeken waarmee we de realiteit samen met onze cliënten co-construeren zonder in simplisme of nodeloze complicaties te vervallen.

De geest van Dr. Milton Erickson neemt  in mijn boek SIMPEL de Lezer in groot detail en met honderden voorbeelden op reis langsheen de zes zijden van de SolutionCube©.

 

Via volgende link kan U de SolutionCube© aan het werk zien.

Bekijk de SolutionCube© (Video)  Bekijk de SolutionCube© (Flash)

Translate »

Login to your Account