• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

Blog overzicht

How to deal with Covid19 in a Solution Focused manner.

First of all, we wish you all lots of strength, success and health in these difficult times. We also wish you some luck because an invisible enemy like a virus is counting on statistics. So: as we say here in Belgium these days: stay in your kot (at home), wash your hands and keep your […]

Louis introduceert boek Nelleke van Houts

Louis Cauffman haalt herinneringen op aan Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en Matthias Varga van Kibed bij de introductie van het boek “Zicht wijze op ongedachte mogelijkheden, handboek voor systemische structuuropstellingen”. Hij onderschrijft het belang van the thinking behind the thinking en het belang van diepgaande kennis en achtergronden bij de praktijk. Zicht wijze […]

BRIEF en SOLTEAM oktober 2016

Wie is BRIEF? Dit opleidingsinstituut en ‘free clinic’ is opgericht in 1989 door drie bloedbroeders: Harvey Ratner, Chris Iveson en Evan George. In 1990 nodigden ze Steve de Shazer voor de eerste keer naar de U.K uit (Solteam nodigde Steve de eerste keer uit naar Belgie in 1987). Waar staat BRIEF voor? Kort en krachtig […]

DE KRACHTBRONNEN AUDIT

Teruglopende verkoopcijfers: Als iets niet werkt, stop ermee, leer ervan en doe iets anders DE KRACHTBRONNEN AUDIT Onduidelijk geformuleerde opdrachten hebben tot gevolg dat we beginnen te zoeken naar niets. Dat vergt niet alleen veel energie, maar leidt er ook toe dat we voortdurend op zoek blijven naar datzelfde niets. In een internationale groothandel was […]

10 tips voor de oplossingsgerichte coach

  Bejegen de ander met bescheidenheid en respect. Krachtbronnen en mogelijkheden zijn er altijd. Vervang ‘nooit’ door ‘nog niet’. Vragen stellen werkt beter dan kant-en-klare antwoorden geven. Kleine stapjes vooruit brengen je verder. VOEL en DENK en DOE. Problemen zijn onuitgesproken wensen die uitdagingen kunnen worden. Vraag je af ‘wat en hoe’ anders mogelijk en […]

GOED LEIDERSCHAP IS TOPSPORT

Evi werkt als hoofd van de projectafdeling binnen een grote bank. Ze staat in hoog aanzien bij haar collega’s en haar directie, omdat ze goed werk levert in allerlei projecten die ze begeleidt. Over zichzelf oordeelt ze dat ze op sommige momenten bij het coachen van haar team suboptimaal functioneert. Ze vraagt de personeelsafdeling of […]

REGELS DIENEN OM GEBROKEN TE WORDEN

Juliana werkt als commercieel manager voor een Amerikaanse multinational. Thuis in Rome werkt ze vanuit haar kantoor aan huis en is ze verantwoordelijk voor een groot deel van de verkoop in Europa. Geregeld heeft ze problemen met de mensen van het hoofdkantoor in Detroit. Dat gaat dan meestal om het feit dat ze aan sommige […]

DÉ OPLOSSING VOOR NO-SHOW?

Achtergrondgegevens over no-shows: Onderzoek wijst uit dat een cliënt, vanaf het moment dat hij de moed heeft gevonden om contact op te nemen met de hulpverlening gemiddeld elf weken moet wachten voor hij aan de slag kan. En dat is lang als je in de problemen zit! Als cliënten na elf weken wachttijd dan eindelijk […]

NIEUW BOEK: Oplossingsgerichte Coaching: Simpel werkt het best

Met plezier doen we U de vooraankondiging van mijn nieuwe boek Oplossingsgerichte Coaching dat medio oktober op de markt komt. in dankbaarheid draag ik dit boek op aan Steve de Shazer en Insoo Kim Berg die beiden meer interesse hadden in de toekomst dan in het verleden. Ze waren constant op zoek naar verdere ontwikkelingen van […]

Steve de Shazer, Thomas Kuhn en de Revolutie

In 1962, Steve was toen 22 jaar ,professioneel jazz muzikant (saxofoon) en volstrekt niet bezig met ‘ernstigere’ dingen zoals psychologie, verscheen het boek van Thomas Kuhn: ‘the Structure of Scientific Revolutions’. In dit vandaag nog steeds lezenswaardige en hoogst actuele boek beschrijft Kuhn hoe voortschrijdende wetenschappelijke inzichten kunnen leiden tot paradigmaverschuivingen. Hoe werkt dat? Hoe […]

De vijf stappen tango van de oplossingsgerichte Begeleider.

Oplossingsgericht begeleiden is een doelgerichte dans tussen de begeleider en de cliënt die –zo wijst onderzoek uit- blijkt effectief én efficiënt te zijn. Veranderingen ten goede duiken sneller op en zijn robuuster dan bij klassieke probleemgeoriënteerde coaching modellen. Stap 1 Contact leggen De motor van verandering is een goede werkrelatie. Het is van primair belang […]

Coachen, hype of hefboom op je effectiviteit?

Laat ons maar gelijk met de deur in huis vallen: het is een hype én het is effectief! De hype zal snel voorbij zijn maar de effectiviteit zal blijven. Het begrip coachen kom je overal tegen, gaande van lifestyle coaching uit de damesbladen tot de meest diverse (soms bizarre)  toepassingen zoals paardencoaching.  Dat geeft aan […]

Is oplossingsgericht werken een Evidence-Based Model?

Is oplossingsgericht werken een Evidence-Based Model? De Heilige Graal van effectiviteit in professioneel handelen wordt steeds luidruchtiger verpakt in de vraag: is jouw manier van werken wel evidence-based? Het woordje ‘wel’ drukt hierbij op een subtiel manier twijfel of op zijn minst vertwijfeling uit. Gezien ons vakdomein luidt de vraag: is oplossingsgericht werken evidence-based? Het […]

Het probleem van veelzijdigheid

Als mensen mij vragen wat ik voor werk doe, heb ik altijd een probleem… Ik weet niet goed wat ik dan moet antwoorden. Dus maak ik me er vaak van af met de uitleg: ik ben zelfstandig ondernemer. Als men me dan vraagt wat dat precies is, poog ik me ervan af te maken met […]

Translate »

Login to your Account