• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

SIMPEL: Oplossingsgerichte Positieve Psychologie In Actie (2010)

simpel

‘Simpel is niet gemakkelijk.’

De wondervraag, schaalvragen, uitzonderingen op het probleem en complimenten zijn de iconen waarin de rijkdom van de oplossingsgerichte epistemologie schittert. Maar er is zo veel meer!

Hulpverlening is een cocreatie van cliënt en hulpverlener, waarbij zorg en welzijn twee kanten van dezelfde medaille zijn.

De tijd dat de hulpverlening louter zorg behelsde is voorbij. Hulpverlening is het scheppen van een context waarin de cliënt geholpen wordt om de Moeder van Alle Doelstellingen in het Leven te bereiken: welzijn en welbevinden.

Dit boek biedt een kijk achter de coulissen van de wetenschappelijke ontwikkelingen waarop oplossingsgericht denken en werken teruggrijpt. Het bevat een krachtige cocktail van positieve psychologie in actie, oplossingsgerichte interventies, linguïstische spitstechnologie, zwermintelligentie, de wetenschap van Priming en de evidence‐based werkzaamheid van de non-specifieke factoren.

Voeg Lichtheid toe!

Medio jaren zestig vroeg een journalist aan Colin Chapman, de eigenaar van Lotus Sportwagens, hoe hij het voor elkaar kreeg om in vergelijking met zijn directe concurrenten met zulke kleine budgetten en met zo’n klein bedrijf bijna alle races te winnen. Zijn antwoord was: ‘Voeg lichtheid toe!’ Die uitspraak zou een hologram kunnen zijn waarin de essentie van oplossingsgericht denken en werken wordt gevat. Voeg lichtheid toe aan de omgang met jezelf en je cliënten en help je cliënten daarmee ook zelf lichtheid toe te voegen aan hun leven.

Het mensbeeld achter het oplossingsgerichte denken en werken gaat ervan uit dat alle mensen ten allen tijde krachtbronnen ter beschikking hebben,zij het dat die soms onder het stof der menselijke ellende verborgen zijn. Krachtbronnen kun je definiëren als wat het dan ook is dat de cliënt kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Dat doel is: van zijn klachten afkomen en iets anders te leren doen zodat men de moeder van alle doelen, gelukkig zijn, kan nastreven.

Hulpverlening die zich uitsluitend richt op het verhelpen van de problemen van de cliënt, gaat voorbij aan de essentie van wat de mens uiteindelijk drijft: gelukkig zijn. In dit boek reiken we hulpmiddelen om cliënt én hulpverlener de stap van genezing en zorg uit te breiden naar zelfheling en welzijn.

Er zijn slechts twee soorten hulpverlening: goede en slechte. En het is de cliënt die de definitie geeft. Dit uitgangspunt maakt dat we de cliënt in heel het hulpverleningsproces centraal stellen.

De zes hoofdstukken van dit boek vormen de zes zijden van een kubus. De realiteit zoals we die samen met de cliënten co-construeren, kun je van elke zijde bekijken.

  • Hoofdstuk 1 buigt zich over de basisaxioma’s achter het oplossingsgerichte denken en werken: het denken achter het denken.
  • Hoofdstuk 2 licht de factoren toe die gemeenschappelijk zijn aan alle vormen van nuttige hulpverlening: wat werkt er in goede hulpverlening?
  • Hoofdstuk 3 gaat over de beslissingsregels die je kunt hanteren om met minimale energie maximaal effect te genereren.
  • Hoofdstuk 4 legt uit dat we meerdere mandaten tegelijk hebben: hulpverlening is meer dan enkel begeleiden.
  • Hoofdstuk 5 biedt de zevenstappendans aan waarmee je samen met je cliënten naar oplossingen en een groter welbevinden kunt dansen.
  • Hoofdstuk 6 bevat de flowchart, een beslissingsboom die je helpt te weten wat je wanneer beter wel doet en wat niet om maximaal effectief te zijn.

Oplossingsgericht denken en werken is simpel maar niet gemakkelijk. Al te vaak wordt oplossingsgericht werken gereduceerd tot technieken zoals schaalvragen of de mirakelvraag. We vermijden dit door de linguïstische mechanismen achter deze op het eerste gezicht eenvoudige interventies te ontrafelen in appendix 1 en 2 en door heel het boek inzichten uit verwante wetenschapsdomeinen toe te voegen.

De vele dwarsverbanden tussen de verschillende hoofdstukken verdiepen en versnellen het leerproces. Veel voorbeelden en casussen illustreren en verlevendigen de tekst. De hoofdstukken hebben allemaal een scheidingsblad waarop unieke en vaak historische foto’s staan van de protagonisten die in het boek figureren.

Om de leesbaarheid te vergroten en toch de wetenschappelijke diepgang te garanderen, hebben we de vele voetnoten (328!) opgenomen in eindnoten als was het ‘een boek in het boek’.

Het genie van Milton H. Erickson is onze gids die, middels talloze citaten uit zijn werk, alle invalshoeken en inzichten uit het oplossingsgericht denken en werken met zijn wijsheid belicht zodat we de oplossingsgerichte psychologie in actie aan het werk zien.

Louis Cauffman, 2010

Klik HIER voor de volledige synopsis van “Simpel: Oplossingsgerichte Positieve Psychologie In Actie”

Koop Simpel nu!

Translate »

Login to your Account