• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

NIEUW BOEK: Oplossingsgerichte Coaching: Simpel werkt het best

Oplossingsgerichte Coaching simpel werkt het best

Met plezier doen we U de vooraankondiging van mijn nieuwe boek Oplossingsgerichte Coaching dat medio oktober op de markt komt.

Reserveer nu uw exemplaar!

in dankbaarheid draag ik dit boek op aan Steve de Shazer en Insoo Kim Berg die beiden meer interesse hadden in de toekomst dan in het verleden. Ze waren constant op zoek naar verdere ontwikkelingen van het oplossingsgerichte gedachtegoed. Die ontwikkelingen konden in verfijningen van het gedachtegoed steken maar ook in nieuwe toepassingsgebieden.

Toen mijn boek, “Oplossingsgericht Management & Coaching”, uitkwam in 2001 was dit wereldwijd het allereerste boek dat de toepassing van de oplossingsgerichte benadering op de bedrijfswereld beschreef. Steve en Insoo waren toen dermate enthousiast dat ze me vereerden met een voorwoord dat ik ook vandaag graag deel met jullie:

steve de shazer_insoo kim berg insoo kim berg_louis-cauffman

Over the years, we have been pleasantly surprised, or rather shocked, that the approach has found appeal in fields other than therapy. It had never occurred to us that the solution-focused way of doing things could be applied to management, education, supervision and team building as well as other areas of human endeavor. Louis Cauffman, it must be pointed out, was one of the pioneers in developing a solution-focused approach to these other fields. We are really impressed that he has been able to keep it simple and not give into the all too human urge to make things more complicated than they need to be. Like any good solution-focused therapist, Louis Cauffman keeps his techniques unobtrusive within the context of a strict business environment and thus they are often unnoticed. Rather, the ideas and techniques of solution-focused brief therapy are used almost subversively.

Steve de Shazer
Insoo Kim Berg
(Milwaukee 2001)

Medio oktober komt mijn nieuwe boek over oplossingsgerichte coaching op de markt waarin ik de laatste inzichten en ontwikkelingen in het oplossingsgerichte model voorstel. Dit boek biedt een uitermate handzaam, inzichtelijk, praktisch maar tegelijkertijd goed onderbouwd overzicht van alles wat je wil en moet weten over oplossingsgericht denken en werken.

Het boek is geschikt voor:

  • coaches die de oplossingsgerichte benadering aan hun instrumentarium willen toevoegen,
  • voor managers die op snelle wijze willen leren hoe ze hun medewerkers kunnen faciliteren door ze te coachen,
  • voor ervaren oplossingsgerichte vakbroeders die (hypno)linguïstische finesses willen toevoegen aan hun expertise. 

Oplossingsgerichte Coaching

EXCERPTA:

Inleidende Samenvatting

Voor wie is oplossingsgerichte coaching geschikt?
Voor iedereen die mensen leidt en begeleidt.

Voor wie is dit boek?
Dit boek is geschreven voor de nieuwsgierige professional.

Probleem-georiënteerd versus oplossing-georiënteerd werken

  • De probleem gerichte coach vraag: ‘wat gaat er allemaal niet en waarom?’
  • De oplossingsgerichte coach vraagt: “ wat gaat er ondanks de problemen allemaal wel nog’.

Wat niet?
Oplossingsgericht denken en werken is geen nieuwe religie. Het is geen ‘smaakje van de week’ noch een trukendoos vol met enkel techniekjes.

Wat wel? De simpele versie.
Als coach is je opdracht mensen te helpen denken in mogelijkheden zodat ze hun doelstellingen kunnen bereiken door gebruik te maken van hun eigen sterke punten.

Wat wel? De alomvattende versie
Oplossingsgerichte coaching helpt de coachee gebruik te maken van zijn/haar eigen krachtbronnen om te leren stapsgewijs zijn/haar doelen, afgestemd op de doelen van de omgeving, op een praktische, realistische en effectieve wijze snel en duurzaam te bereiken waarbij –idealiter- de coachee leert te leren om in de toekomst zichzelf te kunnen coachen om zijn doelen zelf te bereiken.

Problemen worden doelen worden uitdagingen
Oplossingsgericht denken helpt om problemen op een simpele manier om te zetten in doelen die op hun beurt vertaald worden in uitdagingen.

Het oplossingsgerichte mensbeeld
Oplossingsgericht coachen vertrekt vanuit een mensbeeld waarbij er, hoe moeilijk en uitzichtloos de situatie ook lijkt, altijd krachtbronnen bestaan. Krachtbronnen zijn zaken die ondanks alles, toch nog werken en die je kan gebruiken om je doel te bereiken.

Coachend Leiderschap
Coachen gaat hand in hand met leiderschap: begeleiden waar mogelijk en (bij)sturen waar nodig.

Individu en team
Oplossingsgerichte coaching kan een gids zijn bij individuele contacten, is bruikbaar in het werken met teams én bij veranderingsprocessen binnen een hele organisatie.

Twee in één
Als je de woorden “coach, coachee’ vervangt door “manager, leidinggevende, medewerker, cliënt’  krijg je een managementboek.

Blijf simpel
Het Leven is complex en je kan best de zaken niet nodeloos compliceren. Oplossingsgericht coachen waardeert de complexiteit van elke situatie en reikt simpele interventies aan die een duurzaam verschil voor de betrokkenen uitmaken.

Simpel is niet gemakkelijk.


VOEG LICHTHEID TOE!

Gevraagd hoe het mogelijk was dat in de zestiger jaren van vorige eeuw zijn renstal Lotus alle denkbare wedstrijden in alle bestaande racecategorieën won én alle concurrenten die vele keren groter en kapitaalkrachtiger waren steeds weer te snel af was, antwoordde Colin Chapman, de eigenaar van Lotus: Voeg lichtheid toe.

Oplossingsgericht denken voegt lichtheid toe aan het werk van de coach en de inspanningen van de coachee.

Geen drukdoenerij, geen onnodig ge-analyseer, geen obscuur getheoretiseer,  geen hermetisch taalgebruik, kortom: geen gedoe.

Doordacht, subtiel, slim,  doelgericht, praktisch zonder pragmatisme en  respectvol, dat was de stijl van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Die stijl hebben ze in een krachtige benadering gegoten waarmee mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen om met de wederwaardigheden van het Leven om te gaan.

Dank U wel, Steve en Insoo!

Coachlink item 'Oplossingsgericht Coachen'

Oplossingsgerichte coaching – Simpel werkt het best
Mastercources 2015-2016

Translate »

Login to your Account