Privacy- en Cookiesbeleid Solteam -Louiscauffman.com

Versie: 4 februari 2018

Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van het Solteam., met name via www.louiscauffman.com, (hierna ieder afzonderlijk te noemen een “Site”) die Solteam bezit en beheert. Waar in dit Privacybeleid de naam “Solteam” (of “Louis Cauffman”, “IMI BVBA” “wij” of “ons” of “onze”) wordt gebruikt, wordt verwezen naar Het Solteam, IMI BVBA, Louiscauffman.com en/of hun dochterbedrijven, zoals van toepassing. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe het Solteam de door jou verstrekte persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Ook wordt beschreven welke keuzes je hebt met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en correctie van je persoonlijke gegevens. Het gebruik van gegevens die via onze service worden verzameld, blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de Solteam-Service (“Service”) te leveren waar de klant het Solteam voor heeft ingeschakeld, zoals bepaald in de Algemene Leveringsvoorwaarden en overige overeenkomsten met de klant en dit Privacybeleid.

1. Verzamelde informatie

1.1 Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens van onze klanten, aspirant klanten en bezoekers van de Site:

 • 2.1.1 Contactgegevens van klantkandidaten zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, gegevens van werkgever(s).
 • 2.1.2. Factuurgegevens en factuuradres.
 • 2.1.3. Wij verzamelen ook de volgende gegevens van onze klanten: Gegevens over het bedrijf van de klant, zoals bedrijfsnaam, en contactgegevens.
 • 2.1.4. E-mailadressen, namen en contactgegevens van bezoekers die zich aanmelden of inschrijven in onze nieuwsbrief.
 • 2.1.5. E-mailadressen en namen in blogberichten.
 • 2.1.6 E-mails (inclusief namen) van de gebruikers van onze klanten en hun ontvangers.

1.2. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij van deze personen verzamelen uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • 1.2.1. De levering van informatie aan onze klanten.
 • 1.2.2. Het bijhouden van klantenactiviteiten.
 • 1.2.3. Het bijhouden van klantengegevens.
 • 1.2.4. Reacties op service- of ondersteuningsverzoeken van een klant.
 • 1.2.6. Marketingdoeleinden.

1.3 Wij delen of verkopen jouw persoonlijke gegevens niet met derden.

1.4 Klanten of bezoekers van de Site kunnen zich afmelden voor reclame of promotie-e-mails van ons door op de afmeldingslink te klikken in de berichttekst in al onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de Site kunnen hun verzoek om te worden verwijderd uit dergelijke communicaties ook direct e-mailen naar greetje@louiscauffman.com

2.5.Ook kunnen wij gegevens volgen en analyseren waarmee jij als persoon niet te identificeren bent en kunnen we gebruiks- en volumestatistieken verzamelen van onze Sitebezoekers, aspirant klanten en klanten. Deze informatie is enkel voor intern gebruik.

2. Ons gebruik van Cookies, logbestanden, plug-ins voor sociale media en andere tracking-technologieën

2.1 Technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt door het Solteam. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersbasis als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

2.2. Logbestanden: wij verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze op in logbestanden. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld internetprotocol (IP)-adressen, browsertypen, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en exitpagina’s, besturingssystemen, datum-/tijdstempel, clickstream-gegevens, de bestanden die u op onze site worden bekeken (bijv. HTML-pagina’s, grafieken enz.), om trends in de verzameling te analyseren en de Site te beheren. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevenssets niet aan eventuele persoonlijke gegevens.

2.3. Cookies: Wij gebruiken cookies om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. taalvoorkeur) en cookies die zijn nodig voor de werking en correcte weergave van de Site.

2.3.1. De volgende cookies van derden kunnen worden gebruikt:

 • Google Analytics – de Website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen. Dit helpt ons om de werking van de Site te verbeteren.

2.4. Afmelden: je kunt het gebruik van cookies beheren op het individuele browserniveau. Als je cookies uitschakelt, kun je onze Site nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of delen van onze Site kan dan beperkt zijn. In veel browsers kan een privémodus worden geactiveerd waardoor cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze modus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst met de meest gebruikte browsers en de verschillende namen voor de “privémodus”:

 • Internet Explorer 8 en nieuwere versies = In Private
 • Safari 2 en hoger = Private Navigation/Browsing
 • Opera 10.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing
 • FireFox 3.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing
 • Google Chrome 10 en nieuwere versies = Incognito.

3. Toegang tot persoonlijke gegevens die het Solteam beheert

3.1 Het Solteam erkent jouw recht op toegang tot je persoonlijke gegevens. Op verzoek en binnen maximaal 45 dagen laat het Solteam je weten of we persoonlijke gegevens van jouw hebben of namens een derde verwerken. Daarnaast zal Solteam redelijke stappen ondernemen om klanten in staat te stellen hun persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je sturen naar greetje@louiscauffman.com. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht..

4. Opslag van gegevens door ons

Wij bewaren persoonlijke gegevens voor zolang als dat nodig is om onze diensten en informatie te verlenen aan onze klanten. Ook bewaren we deze persoonlijke gegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Op verzoek het Solteam een kopie verstrekken van hun persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen. Indien gewenst worden alle nog aanwezige persoonlijke gegevens door het Solteam verwijderd of anoniem/onherkenbaar gemaakt overeenkomstig uw wensen.

5. Gegevensbeveiliging en beheer

Het Solteam neemt redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die het bezit, te beschermen tegen verlies, misbruik en manipulatie. Deze beveiligingen helpen bij de bescherming tegen onrechtmatige toegang, om de gegevens nauwkeurig te houden en om te zorgen voor een gepast gebruik van persoonlijke gegevens. Het Solteam neemt redelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van gegevens tegen enige vorm van misbruik, verlies, vernietiging, manipulatie en onwettige toegang of openbaarmaking. Geen enkele methode om gegevens via internet te versturen of elektronisch op te slaan, is echter honderd procent (100%) veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

We gebruiken MailerLite om onze e-mailmarketingabonnementenlijst te beheren en om e-mails naar onze abonnees te verzenden. MailerLite is een externe leverancier die uw gegevens kan verwerken met behulp van tools om ons te helpen bij het controleren en verbeteren van onze nieuwsbrief.

Het privacybeleid van MailerLite is beschikbaar op https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Voor vragen over de veiligheid van onze Service kunt u contact met ons opnemen via greetje@louiscauffman.com.

6. Links naar websites van derden

Onze Service bevat links naar andere websites waarvan het privacybeleid mogelijk anders is dan dat van www.louiscauffman.com. Als je persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze websites, vallen je gegevens onder het toepasselijke privacybeleid van die derde en zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. We raden je daarom aan om het privacybeleid van iedere website die je bezoekt, zorgvuldig te lezen en eventuele vragen direct te stellen aan deze andere aanbieders.

7. Delen van “Do not track”

Er zijn vele methoden waarmee signalen van webbrowsers en vergelijkbare mechanismen je keuze om tracking uit te schakelen, kunnen weergeven. Wij zijn ons mogelijk niet bewust van al deze mechanismen of zijn niet in staat om al deze mechanismen te respecteren. Omdat er nog geen algemeen akkoord is over de interpretatie van “Do Not Track” (DNT)-signalen op webbrowserbasis, behalve cookies, kunnen we mogelijk niet beantwoorden aan ongedefinieerde DNT-signalen aan onze Sites of online services. Meer informatie over “do not track” is te vinden op www.allaboutdnt.org.

8. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van dit Privacybeleid in een land, heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van dit Privacybeleid, die volledig van kracht blijven.

9. Welke rechten heeft u?
U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken.

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot greetje@louiscauffman.com. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen om uw identiteit te bevestigen.

10. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Wij kunnen deze privacyverklaring updaten om wijzigingen in ons gegevensbeleid door te voeren die van kracht worden na publicatie. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, stellen we je daarvan op de hoogte in dit beleid, via e-mail of via een kennisgeving in de Service, voordat de wijziging van kracht wordt. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor de nieuwste informatie over ons privacybeleid.

Eventuele vragen of klachten over het Solteam Privacybeleid of behandeling van persoonlijke gegevens, kun je richten tot: greetje@louiscauffman.com

Translate »

Login to your Account