Masterclass ‘Oplossingsgericht Denken & Werken’ 

Door Louis Cauffman

Woensdag 6 en donderdag 7 maart 2019 – Rotterdam Centrum


Uniek: de ‘founding father’ van oplossingsgericht werken in Nederland en Vlaanderen is beschikbaar in een open workshop.

WAT

In deze tweedaagse masterclass leert u een ‘metamodel’  om het échte oplossingsgericht werken (nog) meer eigen te maken.

Oplossingsgericht werken is een vaardigheid, een ambacht én een evidence-based model.

Door een gerichter aanpak leert u beter gebruik te laten maken van uw eigen sterke kanten en mogelijkheden, en vooral ook van die van uw cliënten. De aanpak werkt daardoor efficiënt en is zeer effectief.

Anders dan het ‘leren van oplossingsgerichte trucjes’ biedt deze tweedaagse masterclass u de basisprincipes van het Oplossingsgerichte model, die u in uw eigen werkpraktijk systematisch leert toepassen. Er wordt veel geoefend met (eigen) praktijksituaties en demonstraties, waardoor u handen en voeten kunt geven aan het échte oplossingsgerichte Denken en Werken.

“Oplossingsgericht werken vergt voortdurende oefening, reflectie en bijscholing. In veel instellingen en van veel hulpverleners wordt verwacht dat zij oplossingsgericht werken. Dan is het wel voor nodig dat wij de basis tot in de kneepjes beheersen. En dat is vaak niet het geval. Integendeel, men blijft vaak steken bij de techniekjes. De masterclass van Louis heb ik als enorm helpend ervaren om nog beter te worden in het toepassen van de basishouding en achterliggende methodiek.”

– René Wever (deelnemer Mastercourse)

DOELGROEP

Professionals die zich wensen bij te scholen in een model dat is ontwikkeld in de systeemtherapie, waarin accent wordt gelegd op het in relatief korte tijd bereiken van krachtige veranderingen voor hun cliënten(systeem), en daarbij de behoefte voelen om interventies toe te passen die een blijvend effect bij de cliënt uitlokken.

Dag 1:

 • De Zes achterliggende Basisaxioma’s: de praktische theorie
 • Drie mandaten: leider, begeleider en beheerder
 • Wat werkt altijd in goede hulpverlening?
 • De Vier Basisregels

Dag 2:

 • De Zevenstappens dans van de effectieve hulpverlener
 • De Flowchart: wat wanneer doen om te minimaxen

Naarmate de masterclass vordert, worden er live demo’s en oefeningen met casuïstiek gebruikt.

TRAINER

Louis weet op een interactieve, praktische en intelligente manier de basisprincipes van het oplossingsgericht werken over te brengen op de cursisten waarbij hij live demonstraties over ‘technieken en basishouding’ koppelt aan de werkzame factoren van de achterliggende theorieën. Hij is de auteur van diverse boeken, waaronder het bejubelde “Simpel“, een standaardwerk voor oplossingsgericht werken en denken. Cauffman geeft veel trainingen in Europa en China.

ORGANISATOR

Het S.O.L.-team
Heeft u inhoudelijke vragen over het programma? Neem dan contact op met:
Greetje, officemanager Solteam op 06 154 919 68 of (voor Belgen) 0475 745 444

WAAR & WANNEER

Rotterdam CENTRUM op Woensdag 6 en donderdag 7 maart 2019
(Locatie zal bepaald worden aan de hand van het aantal inschrijvingen.)

UW INVESTERING

De tweedaagse training kost €595,-  inclusief handouts en lunch.


KMO Portefeuille

De opleidingen van het SOLT.e.a.m hebben een erkenning voor de kmo-portefeuille. Via de vernieuwde kmo-portefeuille – een laagdrempelige en interactieve webtoepassing – van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen Vlaamse kmo’s subsidies bekomen voor de ondersteuning in hun professionalisering. (Meer informatie)

Deze workshop is de tweede instapmogelijkheid om deel te nemen aan de Mastercourse Oplossingsgericht Denken en werken 2018-2019 (Meer info)


INTERESSE?

Om deel te nemen volgt u
de volgende makkelijke procedure:

 • u vult navolgende gegevenslijst in

  Persoonlijke gegevens:

  Achternaam *

  Voornaam *

  Adres *

  Woonplaats *

  Postcode privé *

  Telefoon privé *

  E-mail privé *

  Werkadres:

  Naam *

  Straat *

  Plaats *

  Postcode werk *

  Telefoon werk *

  E-mail werk *

  Gelieve aan te duiden waar de rekening dient te worden ingediend: *: PrivéOrganisatie

  Naam verantwoordelijke indien nodig:

  Uw gegevens zijn enkel voor intern gebruik. Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door het Solteam.

 • U krijgt per kerende een factuur.
 • NA betaling bent u definitief ingeschreven en ontvangt u per mail een formele uitnodiging met uw toegangsbewijs
 • Dit toegangsbewijs geeft u af op de ochtend van de workshop

Oplossingsgerichte groeten,
Louis Cauffman

Voor verdere vragen i.v.m. deze workshop

greetje@louiscauffman.com

Translate »

Login to your Account