MASTERCOURSE
Oplossingsgericht
Onderwijs en Zorg

24ste Editie
2021-2022

INFO PAKKET

Informatiepakket

Het informatiepakket omschrijft uitvoerig en in groot detail de trainers, de inhoud van de workshops Oplossingsgerichte Therapie & Onderwijs en alle nodige administratieve gegevens indien U zou willen deelnemen.

 

Accreditatiepunten toegekend voor: NIP-1stelijn, NIP A&O, FGzPt , NIP K&J/NVO. (overzicht) 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is grote beroering in zowel de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg als in het onderwijs. De overgang naar de participatieve maatschappij, de WMO, het nieuwe Jeugdstelsel, de spannende overgang naar de gemeente. Passend Onderwijs, enz. brengen besparingen, grote onduidelijkheid en nog grotere onzekerheid met zich mee.

Hoe moeilijk deze omwenteling ook is, er schuilen opportuniteiten in.  De grootste gemene deler bij al die veranderingen is dat we ons in Zorg- en Onderwijsland steeds meer (moeten) gaan richten op het vergroten van de eigen krachten van kinderen en gezinnen, van leerlingen en scholen. Kortom: de Burger en zijn systeem moeten aan de slag en verdienen daarbij onze professionele ondersteuning om terug in hun kracht te komen.

En dat is voor ons goed nieuws want die ontwikkeling sluit naadloos aan bij het oplossingsgerichte gedachtengoed. De mastercourse Oplossingsgerichte Therapie & Onderwijs die we u hier voorstellen is een uitgelezen instrument om tegemoet te komen aan de omwentelingen in de manier waarop ons vakgebied maatschappelijk omkaderd wordt.

Is oplossingsgericht werken in Zorg en Onderwijs het nieuwe smaakje van de (crisis)week? NEEN! Laat ons meteen helder zijn: oplossingsgericht werken is een evidence-based model met wetenschappelijk bewezen effectiviteit. In vergelijking met de klassieke werkzame werkvormen, staat oplossingsgericht werken sterk: Het effect duurt langer en de doorlooptijd van de begeleiding is korter. Oplossingsgericht denken en werken helpt de gebruiker te evolueren van ‘care’ naar ‘cure’ naar ‘healing’ naar ‘well-being’.

Deze Mastercourse wil uitdrukkelijk ingaan tegen het wijdverspreide misverstand dat oplossingsgericht werken een oppervlakkige methode is die enkel met techniekjes (schaalvragen, wondervraag, overvloedig complimenteren en zoeken naar uitzonderingen) werkt.

Trainers:

Bij de keuze van de trainers én de onderwerpen hebben we voor een ambitieuze opzet gekozen: zowel voor het Onderwijs als voor Zorg en Therapie maar ook voor het overlappingsgebied tussen beide velden brengen we internationale topspecialisten samen.

 1. BRIEF (London), het grootste oplossingsgerichte opleidingscentrum ter wereld, presenteert hun outcome research ondersteund therapeutisch werk (Steve de Shazer zaliger zei van hun werk: “You are doing even less than me!”) . Overigens kan het zijn dat deze workshop gegeven wordt door Chris Iveson, Evan George of Harvey Ratner, de andere twee BRIEF-oprichters. Ze zijn alle drie zo gelijk dat ze helemaal anders zijn. Zij beslissen jaarlijks via een steekspel wie de eer krijgt om naar het SOLT.E.A.M te komenJ
 2. Arnoud Huibers, Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en trainer.
 3. Ben Furman, wereldberoemd van zijn Kid’Skills methodiek fleurt naar goede traditie de mastercourse op.
 4. Sascha Mulder, drs. Psychologie, SCIO Tiel. Dé vertegenwoordigster van de jonge generatie oplossingsgerichte toptalenten.
 5. Een ervaren clinicus Louis Cauffman die vanaf de begindagen het oplossingsgerichte model alsmede de evolutie ervan mee richting geeft. Louis is de hoofdopleider en omkadert als gastheer de Mastercourse.

Oplossingsgerichte Therapie & Onderwijs

WORKSHOPS:

Door de verschillende workshops wordt oplossingsgericht denken en werken toepasbaar gemaakt voor het volledige werkveld van het onderwijs (leerkracht, directeur, IB-er, AB-ers tot onderwijsbegeleiding specialist) alsook het werkveld van de gezondheidszorg (van individuele therapieën, begeleiding (coaching), koppels en gezinnen). Binnen Onderwijs en Zorg is er aandacht voor het oplossingsgerichte werken in teams en organisaties.
De trainers hebben hierbij elk hun specifieke expertise en invalshoek zodat de deelnemers uit die veelheid van accentverschillen maximaal hun eigen leermomenten kunnen samenstellen.

Deze Mastercourse Oplossingsgerichte Therapie & Onderwijs is ontworpen voor:

 • Professionals die zich wensen bij te scholen in een systemisch model waarin accent gelegd wordt op snelle, krachtige en blijvende veranderingen voor hun organisatie/cliëntensysteem en in hun dagelijkse werk de behoefte voelen om meer oplossingsgerichte interventies te doen;
 • professionals uit het Onderwijs: directeuren, leerkrachten, IB-ers, orthopedagogen AB-ers, schoolbegeleidingsdiensten, (school)psychologen, zorgcoördinatoren, SEN-specialisten, ..
 • professionals uit de Zorg: gedragsdeskundigen, psychologen, systeemtherapeuten, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, psychiaters, IBers en BMW-ers, ..
 • hulpverleners uit alle vormen van hulpverlening (van jeugdzorg tot psychogeriatrie, van SPV-ers tot gedragsdeskundigen, van geestelijke gezondheidszorg over gehandicaptenzorg tot managers uit het onderwijs, jeugdzorg, etc.);
 • zzp-ers, coaches en professionals die zelf begeleiding, training en supervisie geven;
 • psychiaters, gedragsdeskundigen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen; case managers, managers uit de gezondheids¬zorg, praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH-ers),

Planning:

1 2 LOUIS CAUFFMAN DE SOLUTIONCUBE ©
2 1 BRIEF (London) BRIEFER THAN BRIEF
4 1 ARNOUD HUIBERS OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN
5 1 LOUIS CAUFFMAN LEREN EN EIGEN MAKEN
6 1 BEN FURMAN KID’S SKILLS
7 1 SASCHA MULDER & LOUIS JONG GELEERD, OUD GEDAAN
8 2 LOUIS CAUFFMAN INTEGRATIE:
MAY THE (S)FORCE STAY WITH YOU!
TOTAAL 10      

 

Locatie en cursustijden:

Zadkine, Benthemplein 15, 3032 CC Rotterdam 

Lunch: op eigen houtje in centrum Rotterdam. Buitenkans: aangezien de Mastercourse doorgaat in een hotelschool, kan de deelnemer ter plekke –desgewenst- lekker lunchen voor een klein prijsje.

 

Meer informatie en inschrijving:

Als u hieronder klikt, wordt U verwezen naar een invulformulier waarop u de nodige gegevens kan ingeven zodat we U een gedetailleerd informatiepakket kunnen toesturen. Dit informatiepakket omschrijft uitvoerig en in groot detail de trainers, de inhoud van de verschillende workshops ‘Oplossingsgerichte Therapie & Onderwijs’ en alle nodige administratieve gegevens indien U zou willen deelnemen.

Informatie & Inschrijving

Voor bijkomende inlichtingen kan U contact op nemen met SOLT.E.A.M, greetje@louiscauffman.com
Telefoon België: 0032 89 383322

Translate »

Login to your Account