• +32 89 38 33 22
  • info@louiscauffman.com

AFLEVERING 20

De man in het middeneen oplossingsgericht feuilleton

man-in-the-middle

De toekomst

Natuurlijk kunnen Gerard en Piet in de nabije toekomst nog makkelijk verdwalen in de jungle van het bedrijfsleven. Iedereen die geproefd heeft van het oplossingsgericht denken en werken, weet hoe makkelijk het is om terug te vallen in probleem-analytisch uitgraven van het hoe en waarom van problemen.

Oplossingsgericht werken is simpel maar niet gemakkelijk.

Vandaar dat het nuttig is om een en ander op een oplossingsgericht rijtje te zetten:

Gerard en Piet blijven erop waken om een constructieve en coöperatieve werkrelatie met elkaar en hun andere collega’s te verzorgen. T.E.A.M

Piet kan de opdrachten die van bovenaf komen, telkens weer vertalen in termen van de nuttige  doelen-checklist.

Als manager en coach blijft Piet zijn medewerkers  faciliteren om de opdrachten waar zij voor staan, op hun beurt in wensen tot verandering en vervolgens in uitdagingen te vertalen (FORMULE P).

Piet kan blijven oefenen om ‘Plan-Do-Check-Adjust’ om te zetten in ‘Plan-Do-Trust’ zodat zijn medewerkers voelen dat ze zijn vertrouwen krijgen om het zelf op te pakken.

Problemem zijn gouden wegwijzers tot alternatieve oplossingen en bijhorende uitdagingen.

Vragen, zelfs suggestieve vragen werken beter dan de medewerkers voorkauwen wat ze wel en niet moeten doen.

Het maakt weinig of niets uit of men in de positie van midden manager zit of ergens anders. Elke manager zit immers altijd en onontkoombaar tussen verschillende belangen, tussen verschillende hiërarchische lagen, tussen verschillende opdrachten, enzovoort. De topmanager moet verantwoording afleggen aan de aandeelhouders, de manager op uitvoerend niveau moet verantwoording afleggen aan zijn directe superieur, degene die in de lijn uitvoerend werk doet, legt verantwoording af aan zijn ploegbaas. Iedereen moet in elk geval verantwoording afleggen aan zichzelf en aan zijn bedrijf.

Kortom: oplossingsgericht management kan ervoor zorgen dat iedereen – ongeacht zijn taak of functie in een onderneming, ongeacht de grootte van de onderneming, ongeacht de sector waarin men bedrijvig is, ongeacht het probleem dat zich aandient – sneller én efficiënter tot resultaten komt.

EINDE.


Met dank aan Aart Brezet www.drivesatwork.nl

Nuttige links:

Oplossingsgerichte Kernbegrippen

De Theorie

Translate »

Login to your Account