Coachen, hype of hefboom op je effectiviteit?

louis_cauffman_blog_02

Laat ons maar gelijk met de deur in huis vallen: het is een hype én het is effectief!

De hype zal snel voorbij zijn maar de effectiviteit zal blijven.

Het begrip coachen kom je overal tegen, gaande van lifestyle coaching uit de damesbladen tot de meest diverse (soms bizarre)  toepassingen zoals paardencoaching.  Dat geeft aan dat het een hype is. Hypes doven uit en worden vervangen door een nieuwe hype. Toch is het slim om door de hype heen te kijken met de Xstralenbril van doelgerichtheid en doelmatigheid.

Onderzoek wijst immers uit dat coaching in een bedrijfsomgeving uitermate effectief is: medewerkers presteren beter, voelen zich beter begrepen, de sfeer in de teams verbetert, kortom de moeite waard om zich er expliciet voor te interesseren. Al was het maar omdat je als bedrijfsleider of manager in om het even welke positie waar je medewerkers aanstuurt, je niet niet kan coachen net zoals je niet niet kan communiceren.  Als je medewerkers aanstuurt, sta je ermee in contact. Dat contact kan je gebruiken om hun effectiviteit te vergroten.

Wat bedoelen we met coachen? In onze benadering is coachen het creëren van een context waarbinnen we onze medewerkers helpen zichzelf en elkaar beter te helpen. We faciliteren de manier waarop ze hun werk aanpakken en uitvoeren. Of om het nog anders te zeggen, we ondersteunen de medewerkers zodat ze het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen. Klinkt dit niet te soft? Integendeel! Het zijn de zogeheten ‘softe’ variabelen die nu net bepalen, ja zelfs determineren, dat medewerkers maximaal effectief zijn in wat ze doen.

Het interessante aan oplossingsgericht coachen is dat –precies omdat de oplossingsgerichte technologie eronder steekt als drijver van verandering- er nauwelijks technieken aan te pas komen.

Oplossingsgericht coachen is een sterk procesgerichte manier van denken en handelen. De coach stuurt het proces terwijl de inhoud, datgene waarover de coaching gaat, van de gecoachte komt.

Omdat de coach in de meest uiteenlopende situaties terechtkomt, vereist coachen grote flexibiliteit. Vandaar dat we coachen niet als een methode zien. Bij een methode moet je immers eerst stap 1 en dan stap 2 zetten, en komt stap 4 pas na stap 3. Zo’n methodische aanpak werkt rigiditeit in de hand en rigide dansen lijkt nergens naar.

Is oplossingsgericht werken een Evidence-Based Model?

Louis_cauffman_blog_03

Is oplossingsgericht werken een Evidence-Based Model?

De Heilige Graal van effectiviteit in professioneel handelen wordt steeds luidruchtiger verpakt in de vraag: is jouw manier van werken wel evidence-based? Het woordje ‘wel’ drukt hierbij op een subtiel manier twijfel of op zijn minst vertwijfeling uit.

Gezien ons vakdomein luidt de vraag: is oplossingsgericht werken evidence-based?

Het antwoord hierop kan kort en krachtig zijn: JA.

De cijfers?

Een overzicht:

*120 studies, 23 RCT’s (Randomized Control Trials)tonen effectiviteit waarvan 12 RCT’s meer effect tonen dan de bestaande behandelingen.

*36 van de 45 vergelijkende studies tonen beduidend hogere effect voor oplossingsgericht werken. op n=5.000 cases, tonen effectiviteitstudies een succes ratio van boven de 60 % met een gemiddelde van 3-6 sessies.

*2 meta-analytische overzichtstudies over totaal van 43 onderzoeken tonen, in vergelijking met de klassieke benaderingen, dat OGW de beste resultaten boekt op vlak van ‘personal behaviour change’.

Verder blijkt dat oplossingsgerichte hulpverlening korter is en langer duurt dan de klassieke modellen. Korter betekent dat er minder sessies nodig blijken. Langer betekent dat het positieve effect langer beklijfd en dat er beduidend minder terugval is.

In mensentaal: Wat ten goede veranderd is na een oplossingsgericht traject, blijft verder ten goede veranderen.

Voor details verwijzen we naar onze SOLT.E.A.M medewerker Dr. Alasdair McDonald in zijn boek ‘Solution Focused Therapy: theory, research and practice’ SAGE 2011, 2cond edition.

Het probleem van veelzijdigheid

louis_cauffman_blog

Als mensen mij vragen wat ik voor werk doe, heb ik altijd een probleem…

Ik weet niet goed wat ik dan moet antwoorden. Dus maak ik me er vaak van af met de uitleg: ik ben zelfstandig ondernemer.

Als men me dan vraagt wat dat precies is, poog ik me ervan af te maken met een vaag en weinig uitnodigend: heb je een halve dag?

Er zijn uiteraard altijd doorzetters en als dank daarvoor, steek ik dan van wal en som op waarmee ik bezig ben. Meestal ontstaan er al snel vraagtekens in de ogen van mij gesprekspartner.

Niet omdat ik bezig ben met volstrekt esoterische of hoog ingewikkelde  of obscure zaken. Integendeel!

Maar wel omdat het zo uiteen lopende zaken zijn.

Dat is ook het probleem van mijn blog: over welke vakdomeinen en interessegebieden gaat het?

Vooraleer je afhaakt, overloop ik snel wat je kan verwachten in mijn blogs.

De rode draad erdoorheen zal de oplossingsgerichte benadering zijn.

De toepassingsgebieden waar ik het over zal hebben zullen zich uitstrekken over de verschillende aspecten van mijn werkveld: coaching, psychotherapie,  consulting, teambegeleiding, wetenschappelijke ontwikkelingen, opleidingen en het ontwikkelen en implementeren van opleidingstrajecten. En dit speelt zich af in de volgende domeinen van het organisatorische leven: van familiebedrijf tot multinational, van gezondheidszorg tot profitsector, van het organiseren van mijn eigen opleidingsinstituut tot het implementeren van opleidingsinterventies voor hele grote organisatie.

Afijn, als je dit leest, voel je de vragen al komen.

Translate »

Login to your Account